3
شهریور

فواید بوسیدن کودکان

بوسیدن فرزند پرخاشگری او را کاهش میدهد! بوسیدن فرزند انرژی های اضافی او را تخلیه میکند! بوسیدن فرزند باعث میشود رابطه عاطفی و روانی بین فرزند و والدین تقویت شود! بوسیدن فرزند باعث میشود که کودک در کنار والدین احساس امنیت بیشتری بکند! بوسیدن فرزند اشتهای… بیشتر »

free b2evolution skin