3
دی

​غسل به جهت کشتن مارمولک

بسیاری از مردم تصور مےکنند استحباب غسل، پس از کشتن مارمولک یا اصطلاحا مال مالے، دلیل شرعے نداشته و از خرافات است.
در حالے که انجام غسل پس از کشتن مارمولک به فتوای مراجع، مستحب است.1

پرسش: آیا کشتن مارمولک غسل دارد؟
پاسخ: می توانند به قصد ثواب برای چنین کاری غسل کنند.2

1. العروة الوثقے، احکام غسل،غسل های مستحبـے ف2 م2
2. پایگاه اینترنتے حضرت آیت الله العظمے مکارم شیرازی


free b2evolution skin
2
دی

​مصداقی از شرک به خدا

 برخے از مردم معتقدند. مهره مار باعث در امان ماندن از بلاها مےشود.
در حالے که مهره مار و تاثیر آن در رهایے از بلاها و خرافاتی از این قبیل، در هیچ منبع دینی معتبر ذکر نشده و انجام این عمل به این معناست که من خدا و فاعلیت او را کنار گذاشته‌ و تمام اعتقاداتم را به یک مهره گره زده‌ام که این خود نوعے از شرک است.

پرسش: اعتقاد به مهره مار چه حکمی دارد و آیا پول دادن برای آن جایز است؟
پاسخ: جایز نبوده و رجوع به آن حرام است و پرداخت پول در برابر این کارها جایز نیست.

استفتاء از دفتر آیت الله العظمے مکارم

 


free b2evolution skin
2
دی

​انواع استخاره

بسیاری از مردم استخاره با قرآن را بهتر و مطمئن‌تر مےدانند و چنین تصوری باعث روی‌گردانے از انواع دیگر آن شده است.
در حالے که نظر علما برخلاف این است و به نظر می‌رسد وجود چنین نگرشے یعنی مطمئن نبودن دیگر استخاره ها در بین مردم، همچون استخاره با تسبیح، کاغذ و یا استخاره قلبی و مشورتی که بسیار آسان‌تر از استخاره با قرآن است، در پدید آمدن این تصور، سهیم بوده است.
به عنوان نمونه:
شهید دستغیب، استخاره با کاغذ را بهترین راه برای رفع حیرت دانسته اند که از روایات رسیده و مشهور فقها هم به آن عمل مےکرده‌اند.1
حاج شیخ عبدالکریم حائری، از استخاره با قرآن پرهیز می‌کرد و می فرمود: «من درست نمی‌فهمم؛ مثلاً «یسبح لله ما فی السموات و الارض» نسبت به موضوع استخاره، خوب است یا بد.2
استخاره با تسبیح که روایت آن از امام عصر(عج) به ما رسیده است، نیز یکی از روش‌های آسان در استخاره است که بسیار سریع و مطمئن جواب را مشخص می‌سازد.

1. استعاذه، شهید دستغیب، ص 96 تا 106
2. استخاره و نقش آن در زندگی ص 38


free b2evolution skin
2
دی

احکام نماز ادا

گاه چنین تصور مےشود که اگر نیمے از یک نماز در خارج از وقت ادا شود، نماز قضا شده.

در حالے که اگر یک رکعت نماز هم در وقت خوانده شود آن نماز ادا است، البته جایز نیست عمداً و بدون عذر تاخیر صورت گیرد.

عروة الوثقے ج1 ص523

 


free b2evolution skin
2
دی

​حق الماره

برخے از مردم هنگام عبور از جاده ها، براحتی از میوه درختان یا باغ ها می خورند و وقتے علت را مےپرسی می گویند: حق الماره است.
در حالے که حق الماره و استفاده از میوه درختان، شرایطے دارد.
مثلا این‌گونه نباشد که افراد به قصد میوه‌خوردن مسیر را عوض کنند، یعنی در همان مسیر باشد؛ و به شرطی که به درخت، زمین و محصول ضربه‌ای نزنند و همچنین میوه‌ای را همراه خود نبَرند و فقط بخورند؛ آن هم در صورتی که آنجا حصاری نداشته باشد یا منعی از طرف صاحب باغ یا زمین نشده باشد. یک‌وقت هست تابلویی زده شده که «ورود ممنوع»؛ اینجا کسی نباید عبور کند و وارد شود و میوه بخورد که این کار جایز نیست. همچنین مسیرهایی که معلوم نیست حق الماره در آنها صدق می‌کند یا خیر، مسیر خصوصی است و کسی برای خودش قرار داده است، در اینجاها هم نمی‌شود رفت در آنجا و میوه خورد.
اگر هم عرف محل به‌گونه‌ای است که زمین‌ها و باغ‌ها حصار ندارد ولی ما می‌دانیم که صاحبانشان راضی نیستند که ما میوه‌ها را بخوریم، در این جاها هم خوردن میوه جایز نیست و به‌طورکلی در موارد مشکوک احتیاط خوب است.

پایگاه اینترنتے آیت الله العظمے خامنه ای


free b2evolution skin