30
بهمن

انتخابات94 در یک پاراگراف..

در آستانه  ۷ اسفند قرار داریم……

رای دادن ما به دو دلیل است، ابتدا اینکه وظیفه شرعی ماست که از نظام اسلامی حمایت خودمان را با حضور حداکثری اعلام کنیم و دلیل دوم نیز عقلی است؛ چرا که وقتی ساز و کاری برای تعیین سرنوشت یک ملت تعیین می شود از آن استفاده نکنیم و در این عرصه مهم که فرصت بزرگی برای افزایش وحدت و ناامید کردن دشمن است، حضور نداشته باشیم.حق نداریم در آینده انتظاری یا اعتراضی داشته باشیم .

پس از بررسی چرایی رای دادن نوبت به ویژگی های یک نماینده مطلوب میرسد یک نماینده مطلوب باید تقوای فردی و اجتماعی داشته باشد، تقوای فردی شخص را به رعایت عدالت و صداقت در خدمت به مردم وا می دارد و او را از تقدم دادن خواسته های شخصی و حزبی بر منافع عمومی دور می کند، تقوای اجتماعی را نیز من در تخصص فرد می بینم، اینکه وابسته به کانون‌های قدرت و ثروت نباشد و در تبلیغات خود هزینه های آنچنانی نکند؛ چرا که این کانونها پس از نمایندگی سراغ شخص می آیند و سهم خواهی می کنند.
یک انتخاب خوب نه تنها یک دوره بلکه سالهای سال سرنوشت کشور وابسته به تصمیمات او می شود،پس نامزد مطلوب باید در رفتار و گفتار حافظ انقلاب باشد، متخصص باشد، اهل عمل، ولایت پذیر، دارای روحیه جهادی و آرمانخواهی باشد و از بیان شعارها و مطالبات انقلابی خجالت نکشد، اینها را می توان از پیشینه فرد و مسئولیت هایی که داشته بررسی کرد و اگر برایمان مقدور نبود به افراد مومن، آگاه و مطمئن مراجعه کنیم.

در انتها این نکته را یاد آوری کنم که با رای دادن به اشخاصی که توانمندی آن ها شاخصه اصلی آن هاست و نه صرفا رای دادن به احزاب چپ و راست که از غرب و شرق دستور میگیرند سعی کنیم مجلسی درست کنیم که رنگ جناحی و حزبی به خود نگرفته باشد…..

این بزرگترین حرف مردم میتواند باشد به همه آن هایی که نظام داخلی را ارث و میراث یکی دو نفر میدانند و از به وجود آمدن شبکه خویشاوندی در تمام سطوح نظام دفاع میکنند. پس با شرکت در انتخابات و رای دادن به افراد بر اساس شایستگی و توانایی فردیشان و رای ندادن به جناح خاصی به دنیا نشان میدهیم که حتی اگر توپ و میدان در اختیار ما نباشد هم میتوانیم از حریف ببریم.


free b2evolution skin


فرم در حال بارگذاری ...